ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3

ประกันชั้น 3...

รายละเอียด

ประกันชั้น 3

     ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ ที่เน้นให้ความคุ้มครองไปที่บุคคลภายนอก โดยประกันประเภทนี้ จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินคันเอาประกันภัย (รถยนต์ของเรา) แต่จะคุ้มครองให้เพียงชีวิต ร่างกาย อนามัย และประกันภัยตัวผู้ขับขี่ในคดีความผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ในส่วนของบุคคลภายนอก จะคุ้มครองให้ทั้งทรัพย์สินบุคคลภายนอก ชีวิต ร่างกาย อนามัย ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นประกันที่มุ่งเน้น ไปที่ความคุ้มครองบุคคลภายนอกเท่านั้น
     รับประกันภัยไม่จำกัดอายุของรถยนต์ และรถยนต์ทุกๆคันสามารถทำได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันภัยนั้นๆ ว่ารับประกันหรือไม่ อย่างไร โดยแบ่งแยกรถยนต์ออกเป็นประเภท รถเก๋ง , รถกระบะ , รถตู้ อย่างชัดเจน ง่ายต่อการเลือกซื้อสำหรับลูกค้าทุกๆท่านค่ะ

เจ้าพระยาประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน