โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 2 พลัส...

รายละเอียด

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย 2 พลัส

รถเอเชีย (ซ่อมอู่)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

รถเอเชีย (ซ่อมห้าง)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง (110) , รถกระบะ(320) , รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล(210)
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 20 ปี ซ่อมห้างรับรถยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี
**ตรวจสภาพรถยนต์ กรณีเลือกทำทุนประกันภัย ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป
**ชำระเงินสดเข้าบริษัทประกันภัยในวันแจ้งงาน