อาคเนย์ประกันภัย 2 พลัส

อาคเนย์ประกันภัย 2 พลัส

อาคเนย์ประกันภัย 2 พลัส...

รายละเอียด

อาคเนย์ประกันภัย 2 พลัส

รถเก๋ง (110) , รถกระบะ (320)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (210)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 5 คน , รถกระบะ(320) 3 คน , รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล(210) 7 คน
**ทุนประกันภัย 100,000 และ 200,000 จำกัดอายุรถไม่เกิน 20 ปี
**ทุนประกันภัย 300,000 จำกัดรถยนต์อายุไม่เกิน 15 ปี