ทิพยะประกันภัย 2 พลัส

ทิพยะประกันภัย 2 พลัส

ทิพยะประกันภัย 2 พลัส...

รายละเอียด

ทิพยะประกันภัย 2 พลัส

เก๋ง

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

กระบะ (320) , รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (210)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์กลุ่ม 3,4,5
**รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี (รถเก๋ง 110) และไม่เกิน 15 ปี (รถกระบะ 320 , รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล 210)
**รถกระบะ(320) คุ้มครองผู้โดยสาร 2 คน รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (210) คุ้มครองผู้โดยสาร 5 คน