LMGประกันภัย 2 พลัส SUPER SAVE ECO

LMGประกันภัย 2 พลัส SUPER SAVE ECO

LMGประกันภัย 2 พลัส SUPER SAVE ECO...

รายละเอียด

LMGประกันภัย 2 พลัส SUPER SAVE ECO

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ(320) 3 คน , รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล(210) 12 คน
**รถยนต์รหัส 110 4 ประตู รับรถยนต์กลุ่ม 1 ถึง กลุ่ม 5 ไม่รวมรถสปอร์ต 2 ประตู , รถนำเข้าเฉพาะคัน
**บริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง