เอเชียประกันภัย 2 พลัส

เอเชียประกันภัย 2 พลัส

เอเชียประกันภัย 2 พลัส...

รายละเอียด

เอเชียประกันภัย 2 พลัส

เก๋งเอเชีย (สำหรับผู้ขับขี่อายุ 35+)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

**รถเก๋งรถยุโรป , รถกระบะ เพิ่มเบี้ยประกันภัยปกติอีก 1,000 บาท ราคาพิเศษ สด 6,000 บาท

**กรณีที่ในวันเกิดเหตุผู้ขับขี่ในวันเกิดเหตุ มีอายุต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ ต้องรับผิดในค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีที่เป็นฝ่ายผิด

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ , ตู้ ส่วนบุคคล
**รับประกันภัยไม่จำกัดอายุรถยนต์
**ซ่อมอู่ประกัน
**รถยนต์ยุโรปเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 1,000 บาท