สามัคคีประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

สามัคคีประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

สามัคคีประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)...

รายละเอียด

สามัคคีประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

เก๋ง สบาย สบาย (เอเชีย)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

เก๋ง(ยุโรป)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

กระบะ สบาย สบาย

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 20 ปี
**คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีรถคันเอาประกันภัยต้องนำรถเข้าซ่อมอู่หรือศูนย์ เนื่องจากอุบัติเหตุรถชนรถ สามารถระบุคู่กรณีได้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก) สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

**มีส่วนลดประวัติดีในปีต่ออายุกรมธรรม์

**บริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง