ประกันชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ( 2+ )

ประกันชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ( 2+ )

ประกันชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ( 2+ )...

รายละเอียด

ประกันชั้น 2+ ประกันภัยรถยนต์ 2 พลัส ( 2+ )

ความคุ้มครอง ประกันชั้น 2 พลัส

แบบประกัน 2 พลัส (2+)

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

รถยนต์ที่รับของแต่ละบริษัท ( 2 พลัส )

  • รถเก๋ง  –  อลิอันซ์ซีพีประกันภัย , เทเวศประกันภัย , นวกิจประกันภัย , เจ้าพระยาประกันภัย , เมืองไทยประกันภัย , วิริยะประกันภัย , สามัคคีประกันภัย, MSIGประกันภัย , เอเชียประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย , ประกันคุ้มภัย , LMGประกันภัย , สินมั่นคงประกันภัย , ทิพยประกันภัย , เคเอสเคประกันภัย , อาคเนย์ประกันภัย , แอกซ่าประกันภัย , โตเกียวมารีนประกันภัยศรีเมือง , ประกันภัยไทยวิวัฒน์ , กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • รถกระบะ  –  อลิอันซ์ซีพีประกันภัย , เทเวศประกันภัย , นวกิจประกันภัย , เจ้าพระยาประกันภัย , เมืองไทยประกันภัย , วิริยะประกันภัย , สามัคคีประกันภัย, MSIGประกันภัย , เอเชียประกันภัย , กรุงเทพประกันภัย , ประกันคุ้มภัย , LMGประกันภัย , สินมั่นคงประกันภัย , ทิพยประกันภัย , เคเอสเคประกันภัย , อาคเนย์ประกันภัย , แอกซ่าประกันภัย , โตเกียวมารีนประกันภัยศรีเมือง , ประกันภัยไทยวิวัฒน์ , กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • รถตู้  –  วิริยะประกันภัย ,  MSIGประกันภัย , ประกันคุ้มภัย , LMGประกันภัย , ทิพยประกันภัย , เคเอสเคประกันภัย , อาคเนย์ประกันภัย , แอกซ่าประกันภัย , โตเกียวมารีนประกันภัยศรีเมือง
    อัลลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย 2 พลัส (ขายดี)

สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631


สอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ โทร 081-6779631

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/สอบถามเบี้ย ประกัน

**รับประกันภัยเฉพาะรถเก๋ง , รถกระบะจดเก๋ง , รถกระบะ
**รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์อายุ ไม่เกิน 15 ปี
**ซ่อมอู่ประกัน
**คุ้มครองประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ 3 คน
**คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งนอกเหนือจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ไม่เกินชิ้นละ 3,000 บาท รวมกัน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อครั้ง
**มีบริการรถช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษ 24 ชั่วโมง (เฉพาะแพลนโกลด์)